Využijte nejjednodušší systém ekologického vytápění. Dopřejte si čisté a účinné vytápění s bezúdržbovým provozem. Pomůžeme vám se získáním a vyřízením dotace. Pořiďte si peletová kamna nebo peletový kotel a získejte dotaci až 140 000 Kč.  

Potřebujete poradit? phone icon +420 383 133 109 mail icon obchod@rolig.cz
rolig logo Do e-shopu
menu

Využijte možnost získat dotaci na výměnu vašeho starého kotle

Rolig CZ Rolig CZ 26.11.2021

Od 12. října 2021 můžete začít žádat o výměnu kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy v rámci programu Nová zelená úsporám. Pokud jste vlastníkem nebo spoluvlastníkem dokončeného rodinného nebo bytového domu, můžete získat dotaci až do 50 % způsobilých výdajů. Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového hlavního zdroje tepla. Dotace bude poskytnuta na instalace realizované od 1. 1. 2021.

Jaké další zdroje tepla můžete vyměnit?

 • Neekologické kotle na tuhá paliva,
 • výměna elektrického vytápění,
 • lokální topidla na pevná paliva (krby, krbová kamna atd.).

A na jaké zdroje tepla lze získat dotaci a v jaké výši?

Typ zdroje tepla

Rodinný dům (Kč)

Bytový dům (Kč/b.j.)

Plynový kondenzační kotel

35 000

12 000

Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže/se samočinnou dodávkou paliva

80 000

25 000

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet

100 000

25 000

Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody

100 000

Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody

80 000

30 000

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch

50 000

18 000

Napojení na soustavu zásobování teplem

40 000

10 000

Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla a teplovodním výměníkem

45 000

35 000

Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla

30 000

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

30 000

Zdroj: novazelenausporam.cz

Jak a kde podat žádost o dotaci?

O dotací na výměnu tepelného zdroje můžete buď požádat sami, prostřednictvím webové stránky novazelenausporam.cz, případně kontaktujte přímo naše specialisty a dotaci za vás rádi vyřídíme v rámci zakázky.

Jaké dokumenty potřebuji doložit k žádosti o dotaci?

 • Formulář žádosti,
 • průkazný doklad o technickém stavu původního zdroje tepla (kotel musí spadat do nižší než 3. emisní třídy),
 • doklady prokazující vlastnický vztah k nemovitosti,
 • fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.

Co musíte předložit pro získání finančních prostředků?

 • Účetní doklady (faktury a bankovní výpisy),
 • fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla,
 • doklad o instalaci a uvedení zdroje do provozu, v případě obnovitelných zdrojů energie vystavený oprávněnou osobou,
 • protokol o revizi spalinové cesty podle Vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj),
 • protokol o revizi spalinové cesty podle Vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj),
 • zprávu o montáži zpracovanou oprávněnou osobou, popř. výrobcem proškolenou osobou pro instalace plynových kotlů,
 • potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle.

Více informací o programu Nová zelená úsporám získáte na webu https://novazelenausporam.cz/.

 

Sdílejte článek

Facebook Twitter

Podobné články